برگزیده‌ای از کتاب

تأملات این کتاب برگرفته از دگرگونی‌های اجتماعی و تکنولوژیک قرن بیست و یکم در جهان و مهم‌ترین دیدگاه‌ها در پهنه‌ی علوم انسانی و اجتماعی و نیز تحولات چند دهه‌ی‌ اخیر در ایران است. تئوری رهبری نوین سیاسی و نیز نظریه‌ی سازمان افقی در اینجا، در چهارچوب جنبش‌های اجتماعی- سیاسی و نیز در حوزه‌ی‌ مدیریت بررسی شده است.
این نظرات که در تقابل با روندهای قرن بیستم ارائه می‌شوند، نه برگرفته از یک طرح اقتدارگریز و نه یک پیشنهاد اقتدارگرا، بلکه برپایه‌ی داده‌های نوین، تنظیم‌کننده‌‌ی دامنه‌ی‌ اقتدار است. به این ترتیب، نوشته‌ی‌ حاضر هم به یک روند تازه در سطح جهانی و هم به پدیداری یک فرهنگ نوین در جامعه‌ی ایرانی در درازای چند دهه‌ی اخیر، اشاره دارد.
مبنای این ایده‌ها‌ از نظریه‌ی ۲۱، که شرح آن در فصل نهم کتاب خواهد آمد، سرچشمه می‌گیرد که می‌گوید دگرگونی‌ها در قرن بیست‌ویکم چنان است که در ساختار سازمان و در هرم اجتماعی و سیاسی، پایه و بدنه‌ی هرم، فربه، و هرچه بیشتر به رأس هرم نزدیک می‌شوند. این روند نشانی‌ست از فعال شدن بخش‌های اجتماعی تاکنون خاموش و حاشیه‌ای که تنها مصرف‌کننده یا تکرارکننده‌ی ‌گفتمان حاکمان بوده و خود را ناتوان در بیان خواسته‌هایشان می‌پنداشته‌اند.

افـزون بر کـتاب

چهار نظریه‌، سامانه‌ی محوری این کتاب را برساخته‌اند: مشارکت عمومی، سازمان افقی، خرده رهبران و تئوری ۲۱.

در فصول نخستین این کتاب موضوعات مربوط به تحولات قرن گذشته و دهه‌های آغازین قرن کنونی، جنبش‌های اجتماعی و نیز گسترش دنیای دیجیتالی به بحث گذاشته شده است.

نظر اندیشمندان درباره‌ی کتاب

چهار نظریه‌، سامانه‌ی محوری این کتاب را برساخته‌اند: مشارکت عمومی، سازمان افقی، خرده رهبران و تئوری ۲۱.

در فصول نخستین این کتاب موضوعات مربوط به تحولات قرن گذشته و دهه‌های آغازین قرن کنونی، جنبش‌های اجتماعی و نیز گسترش دنیای دیجیتالی به بحث گذاشته شده است.

آثار دیگر نویسنده

چهار نظریه‌، سامانه‌ی محوری این کتاب را برساخته‌اند: مشارکت عمومی، سازمان افقی، خرده رهبران و تئوری ۲۱.

در فصول نخستین این کتاب موضوعات مربوط به تحولات قرن گذشته و دهه‌های آغازین قرن کنونی، جنبش‌های اجتماعی و نیز گسترش دنیای دیجیتالی به بحث گذاشته شده است.

درباره‌ی نویسنده

عطا هودشتیان فارغ التحصيل رشته فلسفه از دانشگاه سوربن و دارای درجه‌ی دکتری در رشته علوم سياسی از دانشگاه پاريس است. وی از دهه نود ميلادی تاکنون مشغول تدريس و پژوهش در دانشگاه‌های مختلف اروپا و آمریکای شمالی و دیگر مناطق، بوده است. کتاب «مدرنيته، جهانی شدن و ايران» به زبان فارسی (۱۳۸۲) در ایران، و کتاب مدرنیته بدون غرب، به زبان فرانسه (۲۰۰۶)  درپاریس، از میان کتابهایی­ست که تا کنون از وی منتشر شده است.

هودشتیان عضو “انجمن ایرانشناسی”، یکی از پایه گذاران انستیتوی “ایران آکادمیا”، از بنیانگذاران “انجمن آزادی اندیشه” که مجله “آزادی اندیشه” را منتشر میکند، و از برنامه سازان “تلوزیون اندیشه” است که در سالهای 2013 و 2014 برنامه هفتگی “ایران و غرب” را تهیه و اجرا میکرده. وی با روزنامه ها و مجلات علمی و اجتماعی در ایران و اروپا و دیگر کشورهای غربی و نیز برنامه‌­های تلوزیونی و رادیویی همکاری می‌کند. از ايشان تاکنون مقالات تحليلی بسیاری مربوط به فلسفه سیاسی، ایرانشناسی، غرب شناسی و نیز خاورمیانه منتشر شده است.

مسئله “رهبری سیاسی” در ایران یکی از موضوعات مرکزی بوده است که درطول سالهای اخیر وی به آن پرداخته. کتاب “رهبری نوین سیاسی”، که حاصل دو سال و نیم تلاش پیگیر بوده است، فرآورده این جریان پژوهشی ست.

ئئئئئ

هودشتیان در شبکه‌های اجتماعی